Terleme Tedavisi

Terleme normal bir vücut fonksiyonudur ancak fazla olduğu durumlarda sosyal açıdan soruna yolaçar. Aşırı terlemenin hemen sürekli olarak devam etmesi ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek derecelerde olması bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Aşırı terleme (hiperhidrozis) hastalığı toplumun %1’inde görülebilmektedir. Bu hastalıkta vücut ısısını düzenlemek için gerekli olan miktardan çok daha fazla ter yapımı söz konusudur. Terleme bölgeleri genellikle koltuk altları, avuç içleri, ayak tabanları ve alındır. Bazı kişiler o kadar çok terler ki günde birkaç kez kıyafetlerini değiştirmeleri gerekebilir. Ayrıca terleme olan bölgelerde bakteri üremesi kolaylaşacağı için rahatsız edici bir kokuya neden olur ve kişinin fiziksel ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler. Örneğin elleri fazla terleyen kişiler sosyal çekingenlik yüzünden el temasından ve tokalaşmaktan kaçınabilir. Hasta terleyeceği endişesine kapıldığı zaman, terlemesine neden olan uyarılar artarak terlemeyi daha da arttırabilir ve bir kısır döngüye girilir.

Aşın terlemenin en önemli nedenleri arasında stres, uyarıcı İlaçlar, tiroid bezinin aşırı çalışması, böbrek üstü bezi hastalıkları, menopoz, kan şekeri yüksekliği veya düşüklüğü, şişmanlık, kanser tedavisinde kullanılan bazı İlaçlar ve hormonlar yer alır.
Hastalarda bu nedenler tek tek araştırılmalı ve sorun saptanamadığı durumlarda yapısal olduğu düşünülmelidir.

Aşırı terleme hastalığında, uygulaması kolay ve ameliyat gerektirmeyen en etkili tedavi şekli Botoks enjeksiyonlarıdır. Ter bezlerine gelen sinirsel uyarıların botoks uygulaması ile önlenmesi terleme aktivitesini önlemektedir. Bu sayede aşırı koltuk altı, el ayası ve ayak tabanı terlemesi giderilebilmektedir. Uygulama muayenehane şartlarında ince uçlu özel iğneler ile yapılır. Uygulama 20 dakika sürer. Etkinliği ortalama 5-6 ay civarındadır. Özellikle şikayetleri mevsimsel olarak artan hastalarda ilkbaharda yapılması tavsiye edilmektedir. Botoxun etkisi geçtiğinde gerektiği kadar tekrarlanabilir.