meme-diklestirme

Meme Dikleştirme Ameliyatı

Meme dokusunu yerinde tutan bağlar zamanla gevşediğinde göğüslerde sarkma meydana gelir. Bunun birçok sebebi olabilir. Kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisine bağlı olarak meme dokusu ile etrafını saran deri zarfı arasında uyumsuzluk olabilir. Sorun meme dokusuna, deriye ya da her ikisine birden ait olabilir. Sonuçta içi boş görünümlü sarkık meme ortaya çıkar.

Meme dikleştirme , genellikle planlanışı meme küçültmedeki ile hemen hemen aynı olan bir estetik ameliyattır. Burada sarkık haldeki meme dokusu yeniden şekillendirilir, fazla deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yere getirtilir ve dikleşme sağlanır. Amaç meme dokusunda sarkma olan kişilerde , memenin eski pozisyonunu ve dikliğini sağlamaktadır. Bu ameliyatta meme dokusu çıkarılmaz, memenin dolgunluğunu sağlamak için kullanılır.

Bazı hastalarda sarkma ile birlikte meme dokusunda küçülme de vardır ve memede dolgunluğu sağlamak için silikon meme protezi de koymak gerekebilir. Özellikle meme dokusu azalmış , incelmiş hastalarda bazen varolan meme dokusu , dikleşmeyi sağlamaya yetmez ; bu durumda hem dikleştirme hem de ufak bir implant ile meme büyütme yapmak gerekir. Tek seferde meme silikonu ve meme dikleştirme ameliyatı çok sık yapılan ameliyatlardandır. Uygun hastalarda, sadece meme protezi konarak da sarkıklık ortadan kaldırılabilir.

Bu ameliyatta sarkıklığın derecesine göre değişik şekillerde iz kalır. Hangi yöntemi uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında iz kalması kaçınılmazdır. Bazen bu ize ek olarak, meme başından aşağı doğru uzanan 4-5 cm. uzunluğunda bir iz olabilir. Ancak, bu izler başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir.

Ameliyat genel anestezi (uyutularak) ile hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır. 1,5-2 saat sürer. Ameliyat sonrası 6 hafta süreyle sütyen benzeri korse giydirilir ve masaj önerilir. Erken dönemde şişlik olabilir,meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur. Hasta bir hafta içinde işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir.

Estetik meme dikleştirme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını düzelten onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır. Yeni şekillendirilmiş meme uzun süre dayanıklı olur, ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi yeni sarkıklıklara neden olabilir.